Raw Hem Shorts

Regular price $42.00

Vervet by Flying Monkey

COMFORT STRETCH DENIM, SUPER HIGH RISE, RAW HEM, STRAIGHT SHORTS